OK
Email címünkre kattintva írhatsz nekünk!
Adatkezelési tájékoztató
Bevezető
Tájékoztatjuk, hogy Ön az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (adatkezelő) értékesítési hálózati Aegon Lépj! karrier portálján tartózkodik. A portál az adatkezelő humánerőforrás igénye iránt érdeklődők számára nyújt információkat, amelyek ismeretében önként határozhat, hogy kapcsolatba kíván-e lépni Társaságunkkal. Ha Ön a kapcsolatfelvétel mellett dönt, szükségünk lesz a személyes adataira, amelyeket a kiválasztási eljárásban csak az előzetes hozzájárulása alapján kezelünk.
Az AEGON Magyarország Zrt. (AEGON) értékesítési hálózata fejlesztése érdekében jelölteket toboroz. A jelentkezők adataiból az AEGON egy nyilvántartást kíván készíteni, amelyben tárolt adatokat az érdeklődő visszavonó nyilatkozatáig, kizárólag a megüresedő értékesítői, tanácsadói pozíciók betöltése érdekében kívánja kezelni. A nyilvántartásba vétel önkéntes. A jelölt az általa megadott adatokról bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását. Az AEGON a nyilvántartásban szereplő adatokról csak azokat tájékoztatja, akik részt vesznek az általa indított kiválasztási eljárásban. Ha az adatkezeléssel nem ért egyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. A kiválasztás és a nyilvántartás érdekében az AEGON telefonon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, amelyhez előzetesen az érdeklődő alábbi személyes adatait kéri.
Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:
Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
Adatkezelő:
Neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Képviselője: Bodor Péter vezérigazgató-helyettes
Elérhetőségei: https://www.aegon.hu/adatbiztonsag
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
Neve: dr. Nagy László
e-mail: adatvédelem@aegon.hu
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelő az Ön adatait
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása alapján kívánja kezelni.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat
  • állásajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatók,
  • tanácsadói alkalmassági teszttel kapcsolatos eredmények, információk megosztása, valamint
  • az Önnek címzett marketing célú üzenetek, hírlevelek küldésére
használja fel az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. érdekében.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái;
Az adatkezelő az adatkezelés során az ön személyes adatait a kizárólag a Nyilatkozatban megjelölt partnereinek adja át. Ön a Nyilatkozat során megjelölt, ön által kiválasztott ügynökség esetében engedélyezi az adatai felhasználását. Adatait csak az ön által megjelölt ügynökségnek fogjuk átadni.
Az ön által megjelölt ügynökségek a fenti adatkezelési cél tekintetében, az adatkezelő szervezésében közös adatkezelők, mert mindannyian ugyanazon célra kívánják az Ön adatait kezelni.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő EDC Company (Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) kiszervezett tevékenység keretében biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.
A kezelni kívánt személyes adatok és tárolásuk időtartama
Az adatkezelési cél eléréséhez az alábbi adatait kívánjuk kezelni:
név, telefonszám, e-mailcím, születési idő, lakhely, végzettség, vezetői tapasztalat
Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait csak addig kezeljük, ameddig az adatkezelő dönt az Ön esetleges alkalmazásáról. Ha döntés Önnel egyetértésben a foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötése, adatait nem töröljük, hanem egy új jogalappal, az Önnel kötött szerződés alapján kezeljük. Ha választás nem Önre esik, adatait töröljük kivéve, ha kéri, hogy adatait a jövőben esetleg felmerülő munkaerő igényünk megoldásához tartsuk nyilván.
Az Ön által a munkaerő kiválasztás érdekében megadott személyes adatait, valamint a kitöltött Tanácsadói Alkalmassági Tesztet és annak értékelését a Társaságok a létrejövő jogviszony ideje alatt, vagy ha nem jön létre a jogviszony, akkor a szerződésről született nemleges döntésről szóló értesítést követően visszavonó nyilatkozatáig kívánják kezelni kizárólag a megüresedő értékesítői, tanácsadói pozíciók betöltése érdekében.
Az érintett jogai
Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha foglalkoztatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen a foglalkoztatási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.
Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés ideje alatt adatai kezelésre adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatait nem köteles megadni az adatkezelésben való részvételhez, de ha nem adja meg, nem tudjuk megkeresni állásajánlatainkkal, illetve jelentkezésével kapcsolatban nem tudjuk felvenni önnel a kapcsolatot.
Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu
Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás
Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatali eljárást, és profilalkotást.
További célú adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a kiválasztástól eltérő célra nem használjuk.
Tájékoztató
A jelentkezéseket követően első körben telefonos beszélgetést folytatatunk, amely alapján feltérképezzük a motivációd, ezzel egyidejűleg egy időpontot egyeztetünk egy személyes beszélgetés érdekében. Az első személyes interjút egy vezető beosztású menedzser kolléga tartja, a kötetlen beszélgetés során megismerjük eddigi tapasztalataidat, céljaidat. Az interjú végén lehetőséged adódik egy tanácsadói alkalmassági tesztet kitölteni, melynek célja, hogy mindkét fél számára információkat nyújtson arra vonatkozólag, hogy vélhetőleg mennyire leszel sikeres ezen a pályán. A kiválasztás általában két-három kört vesz igénybe, melynek utolsó lépcsője az ajánlattétel.
Az AEGON Magyarország Zrt. (AEGON) értékesítési hálózata fejlesztése érdekében jelölteket toboroz. A jelentkezők adataiból az AEGON egy nyilvántartást kíván készíteni, amelyben tárolt adatokat az érdeklődő visszavonó nyilatkozatáig, kizárólag a megüresedő értékesítői, tanácsadói pozíciók betöltése érdekében kívánja kezelni. A nyilvántartásba vétel önkéntes. A jelölt az általa megadott adatokról bármikor tájékoztatást kérhet, kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását. Az AEGON a nyilvántartásban szereplő adatokról csak azokat tájékoztatja, akik részt vesznek az általa indított kiválasztási eljárásban. Ha az adatkezeléssel nem ért egyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. NAIH nyilvántartási szám: NAIH-91455/2015. A kiválasztás és a nyilvántartás érdekében az AEGON telefonon kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, amelyhez előzetesen az érdeklődő alábbi személyes adatait kéri.
Kérjük küldd el jelentkezésed az alábbi adatok megadásával:
Az általad választott pozíció:
-- válassz -- Pénzügyi tanácsadó Értékesítési menedzser Gyakornok Aegon Tehetségek Társasága Holnap Menedzsere Program Aegon Lendület Program
Az általad választott ügynökség:
-- válassz -- Békéscsaba, Békéscsaba Értékesítési Ügynökség Budapest, Aegon Központ Budapest, Aegon Lendület Program Budapest, Angyalföld Értékesítési Ügynökség Budapest, Budapest Centrum Értékesítési Ügynökség Budapest, Dunakanyar Értékesítési Ügynökség Budapest, Dunapart Értékesítési Ügynökség (Nogea Kft.) Budapest, Észak-Buda Értékesítési Ügynökség Budapest, Start Értékesítési Ügynökség Budapest, Vitalitás Értékesítési Ügynökség Debrecen, Hajdú-Bihar Értékesítési Ügynökség Eger, Eger Értékesítési Ügynökség Érd, Kertváros Értékesítési Ügynökség Győr, Arrabona Értékesítési Ügynökség Kaposvár, Somogy Értékesítés Ügynökség Kiskunhalas, Bácska Értékesítési Ügynökség Miskolc, Borsod Értékesítési Ügynökség Nyíregyháza, Tiszahát Értékesítési Ügynökség Pécs, Zengő Értékesítési Ügynökség Szeged, Csongrád Értékesítési Ügynökség Székesfehérvár, Korona Értékesítési Ügynökség Szekszárd, Tolna Értékesítési Ügynökség Szolnok, Szolnok Értékesítési Ügynökség Szombathely, Alpokalja Értékesítési Ügynökség Tatabánya, Kék Duna Értékesítési Ügynökség Zalaegerszeg, Jadran+ Értékesítési Ügynökség
Adataid:
Neved:
Születésed ideje:
- ? - 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
- ? - január február március április május június július augusztus szeptember október november december
- ? - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lakhelyed:
-- válassz -- Bács - Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala
 
Telefonszámod:
+36
E-mail címed:
Iskolai végzettséged:
Vezetői tapasztalatod van?
Lépj, töltsd fel az önéletrajzod!
Kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzot, pdf vagy doc formátumban tölts fel!
A fájlok mérete legfeljebb 2 MB lehet, az engedélyezett fájltípusok: pdf, doc, docx!
Nyilatkozat
Döntésedet az igen vagy nem megjelölésével jelezd!

A fenti tájékoztatás alapján hozzájárulok, hogy az AEGON Magyarország Zrt. (Név, Telefonszám, Lakcím, Végzettség, Vezetői tapasztalat) adataim megadása mellett, értékesítői, tanácsadói pozícióról való értesítés érdekében létrehozandó nyilvántartásba kerülés céljából felhívjon, és adataimat visszavonó nyilatkozatomig kezelje.
Arra az esetre, ha a személyes egyeztetés során további adatokat bocsátok az AEGON rendelkezésére a nyilvántartásba való felvétel érdekében, döntésem egyben a hozzájárulásomat is jelenti a bővített adatkör adatbázisban történő rögzítéséhez és visszavonó nyilatkozatomig való kezeléséhez.
Hozzájárulok továbbá, hogy az AEGON Magyarország Zrt. a fenti hozzájárulásommal megadott adataimat átadja a kiválasztási eljárásban érdekelt és általam megjelölt, MNB-nél regisztrált partnereinek toborzási céllal visszavonó nyilatkozatomig.
Lépek!
shadow
A jelentkezés igen egyszerű, a Pozíciók menüben a munkakör kiválasztása után, mindössze pár kérdésre kell válaszolnod és feltöltened önéletrajzod.
lepk
Minden jog fenntartva! © Aegon 2013
Aegon Magyarország ÁLtalános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, IX. Üllői út 1.
lepj@aegon.hu
Az oldalt fejlesztette:
ARTCOMPANY KREATÍV STÚDIÓ